KESKKOND

 • Kliimamuutuste ohtude ja võimaluste kindlakstegemine.
 • Kasvuhoonegaaside eesmärkide seadmine.
 • Jäätmete vähendamine.

Meie keskkonnasammas hõlmab järgmist nelja elementi:company-values
1. Kliimamuutuste mõju

Me:

 • Mõistame kliimamuutustest tulenevaid ohte ja võimalusi meie äritegevusele; anname nende ohtude ja võimaluste kohta regulaarselt ja läbipaistvalt aru, et kõik meie sidusrühmad saaksid olla kindlad, et kaitseme nende huve pikaajalises plaanis.

2. Kasvuhoonegaaside heitkogused

Me:

 • Mõõdame oma otseseid ja kaudseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning avaldame nende kohta aruandeid.
 • Seame 1. ja 2. valdkonna heitkogustele teaduspõhised eesmärgid ja võtame meetmeid nende eesmärkide saavutamiseks;toetame oma originaalseadmete tootjatest partnereid nende püüdlustes vähendada heitkoguseid ja edendame aktiivselt väiksema heitega sõidukite müüki.
 • Mõjutame teisi tarnijaid oma süsinikujalajälge vähendama, kaasame otsustusprotsessidesse keskkonnaküsimused ja eelistame tarnijaid, kes seavad ise ulatuslikke eesmärke.

company-values
company-values
3. Jäätmed ja ringlussevõtt

Me:

 • Käitleme vastutustundlikult jäätmeid, mida ettevõttena toodame. Miinimumnõudena järgime kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi;
 • Suurendame järk-järgult ringlussevõetavate jäätmete hulka, et vähendada aja jooksul meie mõju planeedile.

4. Aitame oma inimestel saavutada CO₂ heitkoguste vähendamise eesmärke

Me:

 • Näitame oma inimestele võimalusi, kuidas nad saavad vähendada oma mõju keskkonnale nii töö- kui ka eraelus;
 • Juhtkonnad on sellise käitumise eeskujud.

company-values

KESKKOND

INIMESED

KOHAD

TAVAD

Broneeri proovisõit


Broneeri hoolduse aeg