KOHAD

 • Positiivne mõju kohalikele kogukondadele.
 • Ohutuma liikluse toetamine.
 • Liikumisvõimaluste pakkumine puudega inimestele.

Kohtade väärtustesammas hõlmab järgmisi elemente:company-values
1. Ohutu liikuvus

Inchcape edendab ohutut liiklust, et olla mõjukas ja nähtav eestkõneleja liiklusõnnetuste ja -surmade vähendamisel kõigil meie turgudel.

Me:

 • Toetame ja edendame ohutut liiklemist haridusprogrammide finantseerimise, teadlikkuse suurendamise ja teeohutuskampaaniate kaudu;
 • Teeme koostööd asjaomaste asutuste, sidusrühmade ja eestkõnelejatega, et töötada välja ja rakendada õnnetuste ennetamise algatusi ning toetada hädaolukordadele reageerimist liikluses elude päästmise nimel;

 • Loome ja võtame kasutusele digitaalse kaasamisplatvormi, mis on pühendatud ohutu liikuvuse edendamisele kogu maailmas.

2. Kaasav liikuvus

Kaasavama liikuvuse osana me:

 • Toetame puudega inimeste juurdepääsu sobivatele liikumisvõimalustele, rahastades ja edendades konkreetseid algatusi meie turgudel;

 • Toetame peamisi programme, mis edendavad selliseid valdkondi nagu puudega inimeste sport, haridus, oskuste omandamine ja tervis;
 • Tagame, et kõik Inchcape’i rajatised ja tegevused võimaldavad puudega inimestele täielikku ja kaasavat juurdepääsu liikumisvõimalustele.

company-values
company-values
3. Sotsiaalne liikuvus

 • Töötame välja konkreetsed üleilmsed ja kohalikud projektid ja algatused, mis loovad noortele võrdseid võimalusi, näiteks praktika, töökohapõhise õppe, tehnilise ja naistele suunatud haridusprogrammide kaudu.
 • Selliste programmide fookuses on vähem privilegeeritud ja ebasoodsas olukorras olevad noored. Tegutseme, et anda neile paremad võimalused elada, areneda ja oma potentsiaali rakendada.

Inchcape edendab ja toetab kõigi edasiliikumist.

KESKKOND

INIMESED

KOHAD

TAVAD

Broneeri proovisõit


Broneeri hoolduse aeg