GAP Kindlustus

Uue sõiduki väärtus võib esimestel aastatel peale soetamist võrreldes soetusmaksumusega märkimisväärselt langeda. GAP kindlustus ehk kindlustus sõiduki väärtuse kahanemise vastu aitab maandada sõiduki väärtuse langusest tulenevaid finantsriske. GAP poliis tagab teile lisahüvitise sõiduki täiskahju või varguse korral.

Ainult kaskokindlustusest alati ei piisa. Kui täiskahju on tekkinud liiklusõnnetuse või varguse tagajärjel, on kaskokindlustuse hüvitis sageli sõiduki soetusväärtusest palju väiksem. See on eelkõige põhjustatud sellest, et kaskokindlustuse hüvitis katab ainult sõiduki jooksva turuväärtuse.

Millistele sõidukitele saab GAP Kindlustust sõlmida?

 

 • Uutele või kuni 6 aastat vanadele kasutatud sõidukitele.
 • Sõidukitele, mille lubatud kogumass ei ületa 3,5 tonni.
 • Sõidukitele, millele on sõlmitud kaskokindlustus kogu perioodi vältel.
 • Sõidukitele, mida ei kasutata erisõidukina, sõiduõppel, reisijate veol (sh taksona) või renditegevuseks.
 • Sõidukitele, mis on kantud EUROTAX GLASS poolt väljaantud sõidukite kataloogi.
 • Sõidukitele soetusmaksumusega kuni 132 000 eurot.

Kindlustuse eelised

 • Kaitse sõiduki väärtuse kaotuse eest kuni 5 aastat.
 • Võimalus osta varastatud/hävinud sõiduki asemele samaväärne sõiduk ilma lisakulutusteta.
 • Võimalus sõlmida kindlustus nii sõiduki neto- kui brutoväärtuseni.
 • GAP poliisi alusel saadud hüvitist saab kasutada liisinglepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks.
 • Kõrge hüvitise piirmäär:
  • MAZDA, FORD – soetusmaksumusega kuni 66 000 eurot, hüvitise piirmäär kuni 8800 eurot;
  • BMW, JAGUAR, LAND ROVER, MINI, VOLVO – soetusmaksumusega kuni 132 000 eurot, hüvitise piirmäär kuni 22 000 eurot.
 • Sõiduki müügi korral võimalus GAP Kindlustus ümber vormistada uue omaniku nimele.
 • Sõiduki väärtuse säilimine ka juhul, kui kahju maksab välja liiklusõnnetuse põhjustaja liikluskindlustus.
 • Kiire ja professionaalne kahjude käsitlemine.

Näidisarvutus

Näide 1 Näide 2
Sõiduki soetusmaksumus 16 000 78 000
GAP Kindlustus maksimaalne kindlustussumma 8 800 22 000
Kindlustusmakse perioodi kohta 379 1 319

 

Turuväärtus kahju juhtumise hetkel 7 840 62 460
Kasko/liikluskindlustuse hüvitis 7 840 62 460
GAP Kindlustuse hüvitis 8 160 15 540
Koguhüvitis 16 000 78 000